• info@smartloq.fi
 • Toimitusaika 3-4 arkipv
 • Asennukset Pirkanmaan alueella
 • info@smartloq.fi
 • Toimitusaika 3-4 arkipv
 • Asennukset Pirkanmaan alueella

Kameravalvonta taloyhtiössä - mitä pitää huomioida?

Taloyhtiöissä voi tapahtua pyörävarkauksia, ajoneuvomurtoja ja murtoja varastokoppeihin. Videovalvonnan avulla voidaan ennaltaehkäista ja selvittää tapauksia.

Muita häiriökäyttäytymisiä voivat olla vahingonteot yleisissä tiloissa, graffitien piirtämistä, roskispaloja, tai muuta ilkivaltaa ja vahinkoja. Moni taloyhtiö on nykyisin kiinnostunut kameravalvonnasta, jotta häiriökäyttäytymistä voidaan ennaltaehkäistä ja selvittää tapahtuneita rikoksia. Taloyhtiössä kameravalvonnasta päättäminen ei aina ole ihan täysin yksinkertainen prosessi, koska kameroilla kuvataan ihmisten kodin alueella.

Mitä taloyhtiössä sitten saa kuvata ja kuinka kameravalvonnasta päätetään? Ehdottomasti kiellettyjä kuvausalueita ovat sauna-, pukuhuone-, ja saniteettitilat. Näihin ei tule koskaan asentaa valvontakameroita.

Ota yhteyttä

Pyydä meiltä tarjous tai veloitukseton kartoitus

Turvallisuusasiantuntijamme kartoittaa kohteen ja tekee ehdotuksen sopivasta ratkaisusta.

Emme myy väkisin, eli voitte rauhassa vertailla ja tehdä päätöksen.

Tiedämme kuinka kortilla isännöitsijän aika on - pyrimme hoitamaan asian mahdollisimman jouhevasti ilman ylimääräistä kuormittamista

Kameravalvonta kokonaispalveluna taloyhtiöille ja kiinteistöyhtiöille

- Toimitamme tallentavan IP kamerajärjestelmän kohteeseen ja asennamme sen käyttökuntoon

- Tallennin sijoitetaan lukittavaan kaappiin esimerkiksi taloyhtiön tekniseen tilaan

- Laadimme tietosuojaselosteen ja ylläpidämme sitä sopimuskauden ajan

- Asennamme tarvittavat kyltit, jotka kertovat kameravalvonnan olemassa olosta

- Suoritamme kameravartiointia, eli tallenteiden tarkistuksia isännöitsijän pyynnöstä tarpeen mukaan. Tallenteet luovutetaan tarvittaessa viranomaisille.

- Palveluhinta alkaen vain 55,00 € / kk sis. alv 24%

Taloyhtiön kameravalvonta ja siitä päättäminen

Asunto-osakeyhtiöissä suositus on, että kameravalvonnan toteuttamisesta päätetään yhtiökokouksessa. Tällöin osakkaat saavat tiedon ja pääsevät osallistumaan päätöksentekoon. Laissa yhtiökokouspäätöstä ei varsinaisesti kuitenkaan vaadita.

Ota yhteyttä, me autamme mielellämme koko prosessissa!

Mitä taloyhtiössä saa kuvata videovalvonnalla?

Yleensä valvontakameroilla valvotaan taloyhtiön yleistä piha-aluetta, joka on tietyllä tapaa helpoin ja varmin. Taloyhtiössä voidaan valvoa myös esimerkiksi kellaritiloja tai pyörävarastoa, joita ei yleisen tulkinnan mukaan lasketa kotirauhan suojaamiksi alueiksi. Jokainen on tapaus on kuitenkin arvioitava tapauskohtaisesti erikseen ja joskus puhutaan "veteen piirretystä viivasta".

Porraskäytävän ja ulko-ovien videovalvonta

Taloyhtiön porraskäytävä ja ulko-ovet ovat myös haasteellisia kameravalvonnan kannalta, koska ne tulkitaan kotirauhan suojaamiksi alueiksi. Samoin kuin luonnollisesti asukkaiden hallinnassa olevat asunnot ja piha-alueet. Mikäli kotirauhan suojaamia alueita halutaan valvoa videovalvonnan avulla, tulee saada kirjallinen suostumus jokaiselta asukkaalta. Tämä on käytännössä hankala toteuttaa ja etenkin hallinnoida, kun asukkaat vaihtuvat.

Kameravalvonnan tilaaminen ja käytännön asiat

Kameravalvonnan tilaaminen on sinänsä helppoa ja tarjoajia on melko paljon. Pyydätte vain tarjouksia ja hyväksytte niistä mieluisimman:) Todellisuudessa kameravalvontaa taloyhtiöön pitää hieman miettiä etukäteen

1. mitä käyttötarkoitusta varten ja miten kameravalvontaa aiotaan toteuttaa?

2. miten kameravalvonnan kohdehenkilöitä tiedotetaan kameravalvonnasta ja miten kuvatallenteita käsitellään?

3. Kuka hoitaa kameravalvontalaitteistoa ja kenellä on oikeus ja tietotaito hakea tallenteita?

Kameravalvontaa sääntelevät muun muassa rikoslaki ja tietosuoja-asetus. Avuksi kannattaa ottaa turvallisuusalan ammattilainen jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tässä listattuna kuitenkin muutamia käytännön asioita, joita on syytä ottaa huomioon kun tilataan kameravalvontalaitteita taloyhtiöön:

 1. Turvallisuustekniikan asentaminen on luvanvarainen työtehtävä ja asentajalla tulee olla voimassaoleva turvasuojaajakortti ja hänen edustamallaan yrityksellä tulee olla turvallisuusalan elinkeinolupa turvasuojaustoimintaan. Voimassa olevat elinkeinoluvat voit tarkistaa täältä https://poliisi.fi/turvallisuusalan-elinkeinolupa
 2. Hallituksen on hyvä katselmoida kameroiden asennuspaikat ja kaapeleiden sijoituspaikat ennen asennusta, jotta vältytään erimielisyyksiltä.
 3. Tietosuojaseloste on laadittava GDPR -tietosuojalain mukaisesti. Samoin kameravalvonnasta kertovat kyltit / tarrat on asennettava näkyville.
 4. Sen jälkeen kun asennus on valmis, tulee sopia että kuka hoitaa kameravalvontalaitteistoa ja kenellä on oikeus katsella tallenteita.
 • Useimmiten kilpailijoidemme ratkaisuissa asennettu kameravalvontalaitteisto luovutetaan taloyhtiön hallitukselle tai puheenjohtajalle. Yksi henkilö saatetaan kouluttaa käyttämään ja hoitamaan laitteistoa. Entäpä sitten kun tämä kyseinen henkilö muuttaa pois taloyhtiöstä? Silloin pitäisi löytää uusi "vapaaehtoinen" ja kouluttaa hänet edelleen. Olemme törmänneet myös tapauksiin, joissa kiinteistöhuoltoyhtiö ja huoltomies ottavat vastuun kameravalvontalaitteistosta ja hakevat tallenteita tarpeen mukaan. Kameravalvonnan tallenteiden katseleminen ansaintatarkoituksessa on kuitenkin lähtökohtaisesti vartioimisliiketoimintaa, eli palvelua tarjoavalla yrityksellä pitää olla vartioimisliikelupa ja henkilöllä, joka tallenteita katselee pitää olla vartijakortti.
 • Me SMARTLOQ Oy:ssä toteutamme useimmiten kameravalvonnan taloyhtiölle vaivattomana kokonaispalveluna. Eli asennamme laitteet ja hoidamme vartiointipalveluna tallenteiden hakemisen tarpeen mukaan ja toimitamme tallenteet tarvittaessa viranomaisille. Kokonaispalvelu sisältyy kuukausihintaan, joka on helppo budjetoida ja taloyhtiön ei tarvitse investoida kameravalvontalaitteisiin erikseen.

Kuvien perkaaminen vie aikaa

Miksi kannattaisi ulkoistaa koko kameravalvontapalvelu?

- Laitteistoa ei tarvitse opetella käyttämään, vaan ulkoistettu palveluntarjoaja hoitaa laitteiston käyttämisen puolestanne

- Kuvien perkaaminen ja käsittely voi viedä aikaa. Joskus tapahtumaa joudutaan hakemaan pitkältäkin aikaväliltä ja se saattaa olla työlästä, varsinkin tottumattomalle käyttäjälle.

- Lainopillisesta näkökulmasta katsottuna kameravalvonnan tallenteiden katsominen tulkitaan helposti rikoksenpaljastamistehtäväksi, joka on ansaintatarkoituksessa tehtynä vartioimisliiketoimintaa. Epäselvyyksien välttämiseksi on selkeämpää, että vartija tutkii tallenteet ja toimittaa tarvittaessa viranomaisille. Taloyhtiö ja hallitus välttää syytökset vähintäänkin "naapurikyttäämisestä".

Omakotitalon omistaja saa itse päättää valvonnasta.

Valvonnasta tulee aina ilmoittaa esim. "tallentava kameravalvonta" - kyltillä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous täällä https://www.smartloq.fi/c/isannoitsijan-lukkoliike